erschaffen

1.Sg. 2.Sg. (unp. 3.Sg) Imp
erschaffe erschaffst erschaff(e)
Praet 1./3.Sg. Perf 1.Sg. (unp. 3.Sg.) Konj 2 1.Sg.
erschuf habe erschaffen erschüfe

Strukturen

etwas erschaffen
Ich erschaffe ein bedeutendes Werk.

Beispiele

Gott hat die Welt erschaffen.

Anmerkung

Gehoben.

Wortfelder erzeugen |

t e x t -> Im Anfang
t e x t -> Selbstverständlich?
t e x t -> Wahrheit